Klar for førerkort?Ring oss i dag: +47 911 90 111

En oversikt over hva vi kan hjelpe deg med!

Vi ønsker å gjøre deg best mulig forberedt både til den trafikale hverdag og til førerprøven. Vi fokuserer på god kvalitet i undervisningen, og vektlegger kjøreglede og trygghet for våre kunder. Vi stiller høye krav til både oss selv og deg som kunde slik at vi kan nå vårt mål om å være blant landets beste trafikkskoler, og er stolt av at vi flere år har hatt 0% stryk ved praktisk førerprøve. I vår bransje er lærerens kompetanse den viktigste ressursen. Derfor bruker vi mye tid på videreutdanning og kurs.


Våre tjenester:

Veien til førerkortet - prosessen, teorikurs etc
Klikk her for teorikurs på nett.

SØKNAD
Alle som skal ta førerkort må registrere – Søknad om førerkort – Søknad finner du her www.vegvesen.no Søknad må være registrert og godkjent før du kan ta førerprøven. Når du oppretter «MIN SIDE» hos vegvesen kan du godkjenne oss for å bestille praktisk førerprøve til deg online. Dersom du bruker briller eller kontaktlinser kreves det i tillegg optikerattest, som du må levere på Trafikkstasjon før vi kan bestille førerprøven. Har du diabetes, epilepsi eller andre kroniske sykdommer, eller bruker medikamenter fast, må du ha legeattest. Når søknaden din er registrert og du mener du har forberedt deg godt nok med teorien, kan du ta den teoretiske delen av førerprøven.

FØRERPRØVEN
Teoriprøven avlegger du på Trafikkstasjon, der det er drop-in (uten timebestilling) på mandager og onsdager. De åpner kl. 09.00 på mandager og kl. 08.00 på onsdager, og du må være der senest kl. 13.30. Når du har bestått teoriprøven må du gi oss beskjed slik at vi kan bestille praktisk førerprøve til deg. Ventetiden for tildeling av praktisk prøve kan variere opp til 2 måneder, slik at det er en fordel for deg å bestå teoriprøven tidlig.
Husk å ta med legitimasjon til alle prøver!

TRAFIKALT GRUNNKURS
Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne privat øvingskjøring og opplæring ved trafikkskole. Er du over 25 år trenger du kun førstehjelp og mørkekjøring. Har du tatt Trafikalt grunnkurs tidligere, eller har førerkort fra før trenger du ikke ta det på nytt.

FØREROPPLÆRING
Vi ønsker at du tar kontakt med oss i god tid, slik at vi sammen kan planlegge et best mulig opplæringsforløp for deg. Forskning viser at de elevene som kommer tidlig i gang med opplæringen og får mye mengdetrening i tillegg blir tryggere førere og er mindre utsatt for ulykker. Du finner mer informasjon om opplæringen for den enkelte førerkortklasse nedenfor.
Førerkort klasse B, B96 og BE (Personbil og personbil med tilhenger)
Opplæring førerkort klasse B er delt inn i 4 trinn.
TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS
• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Kunnskap om mennesket i trafikken
• Øvelsekjøring
• Førstehjelp
• Mørkekjøringsdemonstrasjon
Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt med 4 ettermiddagssamlinger i tillegg til mørkekjøring. Tar du Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden må du ta mørkekjøring innen 1.februar året etter. Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne privat øvingskjøring og opplæring ved trafikkskole. Har du tatt Trafikalt grunnkurs tidligere i samband med andre førerkortklasser, trenger du ikke ta det på nytt.

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE
• Førerkort og trafikkopplæring
• Bilens oppbygging, sikkerhet og miljø
• Ansvar for kjøretøy, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
• Menneskets kapasitet og trafikkens krav
• Å gjøre seg klar for kjøring
• Kjøreteknisk trening
• Sikkerhetskontroll av bilen
• Obligatorisk veiledningstime
Trinn 2 inneholder både teori og praksis og avsluttes med obligatorisk veiledningstime. Det er ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 2. Å forberede seg godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du har god nok teknisk kjøreferdighet til å få et godt utbytte av undervisningen på trinn 3 slik at du kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandling med andre trafikanter.

TRINN 3 TRAFIKAL DEL
• Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og miljø
• Skilt, oppmerking og annen trafikkregulering
• Regler for bilkjøring
• Informasjonsinnhenting
• Bolig-, tettsted- og bymiljø
• Presis kjøreteknikk på høyfartsveg
• Miljøriktig og økonomisk kjøring
• Sikkerhetskurs bane
• Forbikjøring
• Obligatorisk veiledningstime
Trinn 3 inneholder både teori og praksis og avsluttes med obligatorisk veiledningstime. Det er heller ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 3. Å jobbe godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du kan kjøre selvstendig og ha ferdighetsnivå til å kunne bestå førerprøven. Da vil du få best utbytte av undervisningen på trinn 4, og kan rette oppmerksomheten mot risiko og selvinnsikt. Sikkerhetskurs bane gjennomføres ved NAF øvingsbane i Vestringsbygda i Valdres. Normalt reiser 2 elever sammen og veksler på å kjøre. Vi er borte hele dagen, så du bør ta med niste!
Forbikjøring gjennomføres med 2 skolebiler som veksler mellom å bli forbikjørt og kjøre forbi.

TRINN 4 SIKKERHETSKURS PÅ VEG - Kurset har 4 deler på til sammen 13 timer.
• Bilkjøringens risiko
• Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøringsituasjoner
• Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
• Avsluttende teori med refleksjon og oppsummering
Trinn 4 er i sin helhet obligatorisk med både undervisning i klasserom og kjøring. Avsluttende kjøring er normalt en tur til Hønefoss eller Gjøvik, der 2 elever samarbeider om kjøreturen. Avsluttende teori gjennomføres rett i etterkant av avsluttende kjøring.

PRISER KLASSE B
• Kjøretime 45min., kr 700,-
• Kjøretime automatgir 45min., kr 750,-
• Sikkerhetskurs bane, kr 5.300,-
• Sikkerhetskurs bane automatgir, kr 6.900,-
• Sikkerhetskurs veg, kr 6.900,-
• Førerprøve, kr 1.900,-OPPLÆRING TILHENGER, KLASSE B96 og BE
Førerkort klasse B96 og BE trenger du som hovedregel dersom du skal dra en tilhenger med tillatt totalvekt over 750kg. Imidlertid kan du med klasse B dra en tilhenger med tillatt totalvekt over 750kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt på vogntoget ikke overstiger 3500kg. Med førerkort kode B96 kan du kjøre bil og tilhenger med samlet tillat totalvekt inntil 4250 kg. Med førerkort klasse BE kan du dra tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3500kg. Trenger du dra tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg må du ta førerkort klasse C1E. For å ta førerkort kode B96 må du ha førerkort klasse B. Kode B96 har ingen førerprøve. For å ta førerkort klasse BE må du ha førerkort klasse B. Klasse BE har kun praktisk førerprøve.


Opplæring førerkort klasse B96 og BE er samme opplæring og består av 3 deler:
TRINN 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE
• Kunnskap om risiko
• Grunnleggende om nyttelast beregning og lastsikring
• Til- og frakopling av tilhenger og sikkerhetskontroll
• Plassbehov rett fram og i sving, og kjøring i variert terreng
• Rygging
• Obligatorisk veiledningstime
Gjennom opplæring på trinn 2 skal du lære å mestre bil med tilhenger rent kjøreteknisk. Det er ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 2. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du har god nok teknisk kjøreferdighet til å få et godt utbytte av undervisningen på trinn 3 slik at du kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandling med andre trafikanter.

TRINN 3 TRAFIKAL DEL
• Informasjonsinnhenting
• Effektiv og sikker kjøretøybehandling
• Snuing og bruk av hjelpemann
• Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
• Obligatorisk veiledningstime
Det er heller ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 3. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du behersker å kjøre sikkert og selvstendig med tilhenger i variert trafikk, samt at du er i stand til å vurdere din egen kompetanse.

TRINN 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING
SIKKERHETSKURS PÅ VEG 3t.
• Planlegge kjørerute.
• Forstå risiko i ulike trafikkmiljø.
• Videreutvikle din kjørekompetanse.
• Erfaringsutveksling og vudering av egen kjøredyktighet.
Sikkerhetskurs på veg gjennomføres normalt med 2 elever.

LAST OBLIGATORISK KURS I SIKRING OG MERKING AV
Kurset består av både teori og praktisk øving med varighet 2 timer. I den praktiske delen er vi ute, så det er viktig at du er kledd for årstiden. Har du førerkort klasse C1, liten lastebil er ikke dette kurset obligatorisk for deg.

PRISER
• Grunnpakke kjøring kr. 5.150,-
• Kjøretime 45 min., kr 850,-
• Lastsikring, kr 1.500,-
• Førerprøve, kr 1.900,-
Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg
Førerkort klasse A1, A2, A og AM46 (Lett motorsykkel, mellomtung motorsykkel, motorsykkel og moped)
Opplæring førerkort klasse A1, A2 og A er delt inn i 4 trinn.
Trinn 1, 2 og 3 med unntak av sikkerhetskurs presis kjøreteknikk på bane har likt innhold for klasse A1, A2 og A.
Du må selv ha hjelm og kjøreutstyr egnet for motorsykkelkjøring. Vi har kommunikasjonsutstyr og vester merket «SKOLE».

TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS
• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Kunnskap om mennesket i trafikken
• Øvelseskjøring
• Førstehjelp
• Mørkekjøringsdemonstrasjon
Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt med 4 ettermiddagssamlinger i tillegg til mørkekjøring. Tar du Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden må du ta mørkekjøring innen 1.februar året etter. Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne privat øvingskjøring og opplæring ved trafikkskole. Har du tatt Trafikalt grunnkurs tidligere i samband med andre førerkortklasser, trenger du ikke ta det på nytt.

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE
• Obligatorisk teorikurs med vekt på risiko, ulykker, førerdyktighet m.m.
• Motorsykkelens oppbygging og sikkerhetskontroll
• Bekledning og sikkerhetsutstyr
• Forberedelse til kjøring
• Kjøreteknisk trening
• Kjøregårdsøvelser
• Obligatorisk veiledningstime
Trinn 2 inneholder både teori og praksis og avsluttes med obligatorisk veiledningstime. Før du kan starte med kjøretimer skal teorikurs være gjennomført. Det er ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 2. Å forberede seg godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du har god nok teknisk kjøreferdighet til å få et godt utbytte av undervisningen på trinn 3 slik at du kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandling med andre trafikanter.

TRINN 3 TRAFIKAL DEL
• Fysikk og kjøreteknikk
• Informasjonsinnhenting og trafikkpsykologi
• Kjørestrategi og atferd
• Bolig-, tettsted- og bymiljø
• Kjøring i landevegsmiljø
• Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (gjelder ikke for klasse A1, lett motorsykkel)
• Obligatorisk veiledningstime
Trinn 3 inneholder både teori og praksis og avsluttes med obligatorisk veiledningstime. Det er heller ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 3. Å jobbe godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du kan kjøre selvstendig og ha ferdighetsnivå til å kunne bestå førerprøven. Da vil du få best utbytte av undervisningen på trinn 4, og kan rette oppmerksomheten mot risiko og selvinnsikt. Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på bane gjennomføres på Fuglehaugen Motorcenter, gokart-banen. Kurset gjennomføres med inntil 3 elever samtidig og du kan bruke egen motorsykkel.

TRINN 4 SIKKERHETSKURS PÅ VEG KLASSE A1
Kurset består av 4 timer, hvorav 3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring.
• Klargjøring
• Kjøring i variert trafikk- og vegmiljø
• Refleksjon og oppsummering
Kjøringen gjennomføres normalt med lærer bak på egen motorsykkel. På trinn 4 kan du bruke egen motorsykkel. Teori før og etter gjennomføres sammen med kjøring.

TRINN 4 SIKKERHETSKURS PÅ VEG KLASSE A2
Kurset består av 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring.
• Klargjøring og planlegging av kjørerute
• Kjøring i variert trafikk- og vegmiljø
• Refleksjon og oppsummering
Kjøringen gjennomføres normalt med lærer bak på egen motorsykkel. På trinn 4 kan du bruke egen motorsykkel. Teori før og etter gjennomføres i sammenheng med kjøring.

TRINN 4 SIKKERHETSKURS PÅ VEG KLASSE A
Kurset har 3 deler på til sammen 8 timer.
• Motorsykkelkjøringen, risiko og strategi
• Kjøring i variert landevegsmiljø
• Refleksjon, selvinnsikt, erfaringsutveksling og oppsummering
Trinn 4 er i sin helhet obligatorisk med både undervisning i klasserom og kjøring. Kjøringen gjennomføres normalt med lærer bak på egen motorsykkel. På trinn 4 kan du bruke egen motorsykkel. Teori både før og etter gjennomføres normalt samme dag som kjøring.

PRISER
• Kjøretime 45min., kr 900,-
• Teorikurs med bok, kr 1.000,-
• Sikkerhetskurs bane, kr 4.000,-
• Sikkerhetskurs på veg klasse A1, kr. 4.000,-
• Sikkerhetskurs på veg klasse A2, kr. 5.000,-
• Sikkerhetskurs på veg klasse A, kr 6.000,-
• Førerprøve, kr 2.900,-
Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg


¨
Opplæring førerkort moped klasse AM146 er delt inn i 4 trinn.
TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS
• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Kunnskap om mennesket i trafikken
• Øvelseskjøring
• Førstehjelp
• Mørkekjøringsdemonstrasjon
Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt med 4 ettermiddagssamlinger i tillegg til mørkekjøring. Tar du Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden må du ta mørkekjøring innen 1.februar året etter. Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne privat øvingskjøring og opplæring ved trafikkskole. Har du tatt Trafikalt grunnkurs tidligere i samband med andre førerkortklasser, trenger du ikke ta det på nytt.

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE
• Førerkort og trafikkopplæring
• Grunnleggende faktorer for sikker kjøring
• Ansvar, plikter og offentlige reaksjoner
• Mopedens konstruksjon og virkemåte
• Kjøreteknisk trening
• Kjøregårdsøvelser
• Obligatorisk veiledningssamtale i plenum
Trinn 2 er i sin helhet obligatorisk og inneholder både teori og praksis samt avsluttende veiledningssamtale. Trinn 2 skal være minimum 4 timer på avsperret område. Å forberede seg godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av opplæringen og blir en bedre sjåfør. Trinn 2 gjennomføres med inntil 6 elever samtidig og du bruker egen moped.

TRINN 3 TRAFIKAL DEL
• Vegen og trafikkmiljøet
• Mennesket i trafikken
• Trafikal atferd
• Bolig-, tettsted- og presis kjøreteknikk
• Obligatorisk veiledningssamtale
Trinn 3 er i sin helhet obligatorisk og inneholder både teori og praksis samt avsluttende veiledningssamtale. Trinn 3 skal være 6 timer opplæring. Å jobbe godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør.
Trinn 3 gjennomføres med inntil 3 elever samtidig og du bruker egen moped.

TRINN 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING
• Planlegging kjøretur, risiko og strategi
• Selvstendig kjøring i tettsted og landevegsmiljø
• Refleksjon og oppsummering
Trinn 4 er i sin helhet obligatorisk med 4 timer opplæring.
Trinn 4 gjennomføres med inntil 3 elever samtidig og du bruker egen moped.

Vi har kommunikasjonsutstyr og refleksvester mens du må ha egen hjelm og egnede klær for kjøring. Førerprøven for moped er kun teoretisk prøve.

PRISER
• Obligatorisk mopedkurs med bok, kr 6.000,-
Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg
Førerkort klasse T (Traktor)
Opplæring førerkort klasse T er delt inn i 4 trinn.
TRINN 1 TRAFIKALT GRUNNKURS
• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forståelse for trafikk
• Kunnskap om mennesket i trafikken
• Øvelseskjøring
• Førstehjelp
• Mørkekjøringsdemonstrasjon
Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt med 4 ettermiddagssamlinger i tillegg til mørkekjøring. Tar du Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden må du ta mørkekjøring innen 1.februar året etter. Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før du kan begynne privat øvingskjøring og opplæring ved trafikkskole. Har du tatt Trafikalt grunnkurs tidligere i samband med andre førerkortklasser, trenger du ikke ta det på nytt.

TRINN 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE
• Førerkort og trafikkopplæring
• Regler om bruk av traktor i utmark og fra Arbeidstilsynet
• Traktorens og tilhengerens oppbygging, sikkerhet og miljø
• Menneskets kapasitet og trafikkens krav
• Å gjøre seg klar for kjøring
• Kjøreteknisk trening
• Rygging med tilhenger og til- og frakoble tilhenger
• Sikkerhetskontroll av traktor og tilhenger
• Obligatorisk veiledningstime
Trinn 2 inneholder både teori og praksis og avsluttes med obligatorisk veiledningstime. Det er ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 2. Å forberede seg godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du har god nok teknisk kjøreferdighet til å få et godt utbytte av undervisningen på trinn 3 slik at du kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandling med andre trafikanter.

TRINN 3 TRAFIKAL DEL
• Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og miljø
• Skilt, oppmerking og annen trafikkregulering
• Regler for traktorkjøring med tilhenger
• Informasjonsinnhenting
• Bruke traktor med tilhenger i variert terreng og trafikkmiljø
• Tydelig kjøremåte i og mellom kryss
• Bolig- og tettstedmiljø
• Vending og parkering
• Risikobevisst kjøring på landeveg
• Forstå risiko på glatt føre og montere kjetting
• Obligatorisk veiledningstime
Trinn 3 inneholder både teori og praksis og avsluttes med obligatorisk veiledningstime. Det er heller ikke fastsatt timetall for opplæring trinn 3. Å jobbe godt privat både med teori og kjøring vil føre til at du får bedre utbytte av kjøretimene og blir en bedre sjåfør. Obligatorisk veiledningstime skal sikre at du behersker å kjøre sikkert og selvstendig med traktor og tilhenger i variert trafikk, samt at du er i stand til å vurdere din egen kompetanse, Du skal ha ferdighetsnivå til å kunne bestå den praktiske førerprøven.

TRINN 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING
Selvstendig kjøring under vekslende veg- og trafikkforhold. Du skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og som samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

OBLIGATORISK KURS I SIKRING OG MERKING AV LAST
Kurset består av både teori og praktisk øving med varighet 2 timer. I den praktiske delen er vi ute, så det er viktig at du er kledd for årstiden. Har du førerkort klasse C1, liten lastebil er ikke dette kurset obligatorisk for deg.

KURS TRAKTOR KODE 141 OG 148 (50 km/t)
Vi har kurs for å kjøre traktor konstruert for hastighet inntil 50 km/t. For å ta kurset må du enten ha førerkort klasse T eller BE. Kurset består av 5 timer teori og 2 timer praksis. • Forståelse for risiko ved å kjøre traktor og tilhenger som går 50 km/t. • Tilegne seg kunnskap om konstruksjon, kjøreegenskaper og bruk av tunge og raske traktorer med tilhenger og redskap. • Utvikle kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner i ulike trafikkmiljø og samhandling med andre trafikanter. • Sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse vurdere sin egen dyktighet til å kjøre traktor med tilhenger og mulighetene for forbedring.

PRISER
• Kjøretime 45min., kr 900,-
• Lastsikring, kr 1.500,-
• Førerprøve, kr 1.900,-
• Kurs klasse T kode 141 og 148 (50 km/t), kr 7.000,-
Gebyr til Statens Vegvesen kommer i tillegg
Kurs i avansert kjøreteknikk, sikkerhet og racing
Ta kontakt med oss for info om våre spesialkurs:
• Presis kjøreteknikk
• Økonomisk og miljøvennlig kjøring
• Sikkerhetstrening vinterføre
• Langdistanseløp asfaltracing

Vi holder også kurs i samarbeid med bransjeorganisasjonen TRAFIKKFORUM
Langdistanseracing. Opplev racing fra innsiden på Nurburgring i Tyskland!
NORDSCHLEIFE
9XX-Racing som vi er stolt sponsor av kjører langdistansemesterskapet i asfaltbaneracing (VLN) og 24-timers løpet på Nürburgring. Asfaltbaneracing er den største bilsportgrenen internasjonalt. VLN-løpene har et snitt på rundt 30 000 tilskuere, mens det årlige 24-timersløpet samler over 200 000 tilskuere. Sammen kan vi arrangere gjesteturer som du kan være med på. Vi har som hovedmål "den gode kjøreopplevelsen". Den ønsker vi å dele med våre gjester. En racingweekend med oss er den ultimate belønningstur, vennetur eller jubileumstur. Den kan også være arena for teambuilding og møter. Du opplever racing fra innsiden og følger tett på team og førere med adgang inn til pit-lane. Du får også eksklusiv mulighet til å kjøpe «taxitur» med fullblods racing Porsche på treningen dagen før selve løpet. Banen Nürburgring Nordschleife er verdens lengste og desidert heftigste racerbane. Nürburgring ligger i nærheten av Moseldalen og ble åpnet i 1927.

PRAKTISK INFORMASJON

BETALING
Betaling skjer fortløpende med kort, eller i Nettbank gjennom administrasjonsprogrammet TSP. Du finner betalingsinfo ved å logge inn på www.tspelev.no med din smarttelefon. Husk å bruke oppgitt KID-nummer i Nettbanken. Eventuell utsendelse av faktura må avtales på forhånd, og da tilkommer fakturagebyr kr. 99,-. Trafikkskolen tar forbehold om endring av priser og rutiner i løpet av opplæringsforløpet.

GJENSIDIG VENTEPLIKT
Både elev og lærer skal vente på avtalt møtested i 20 min. etter at timen er begynt. Forsinkelse kan oppstå på grunn av ting vi ikke rår over. Både elev og lærer skal snarest mulig gi beskjed når en forsinkelse oppstår.

AVBESTILLING
Avbestilling av kjøretime må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før avtalt time. Sikkerhetskurs veg, sikkerhetskurs bane og mørkekjøring må avbestilles senest kl. 12.00 3 virkedager før. Teorikurs skal avbestilles senest en uke før oppstart, og refunderes ikke dersom du må avbryte kurset. Dersom avbrudd skyldes dokumentert sykdom tilbys tilsvarende undervisning senere. Ved for sent meldt fravær må du betale for timene. Dersom sykdom forhindrer fremmøte og det blir forevist legeattest slipper du selvsagt å betale.

EVENTUELLE VANSKER
Vi ønsker at du skal være fornøyd under opplæringen, men skulle det oppstå uklarheter, eller uenighet håper vi du tar det opp med oss umiddelbart.

SØKNAD
Alle som skal ta førerkort må registrere – Søknad om førerkort – Søknad finner du her, www.vegvesen.no
Søknad må være registrert og godkjent før du kan ta førerprøven. Når du oppretter «MIN SIDE» hos vegvesen kan du godkjenne oss for å bestille praktisk førerprøve til deg online. Dersom du bruker briller eller kontaktlinser kreves det i tillegg optikerattest, som du må levere på Trafikkstasjon før vi kan bestille førerprøven. Har du diabetes, epilepsi eller andre kroniske sykdommer, eller bruker medikamenter fast, må du ha legeattest. Når søknaden din er registrert og du mener du har forberedt deg godt nok med teorien, kan du ta den teoretiske delen av førerprøven.